İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI KULÜBÜ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ

Dr. Öğr. Üyesi Kağan KAYA
İngiliz Dili ve Edebiyatı Kulübü Akademik Danışmanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı

KOORDİNATÖRLER

Dr. Öğr. Üyesi M. Önder GÖNCÜOĞLU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Koordinatörü

Öğr. Gör. Eyüp GÜNDÜZ
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Koordinatörü

DANIŞMANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Kağan Kaya
Dr. Öğr. Üyesi M. Önder GÖNCÜOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Sedat BAY
Öğr. Gör. Hüseyin ERDİN
Öğr. Gör. Eyüp GÜNDÜZ

EDİTÖRLER

Dr. Öğr. Üyesi M. Önder GÖNCÜOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Sedat BAY
Öğr. Gör. Hüseyin ERDİN
Öğr. Gör. Eyüp GÜNDÜZ

EDİTÖRLER (Öğrenci)

Bayram Şafak ARSLAN (MÜ)
Ceren ÖZDEN (CÜ)
Demir HAKTANIR (CÜ)
Ebru ARSLAN (MÜ)
Elif SKENDERİ (MÜ)
Jülide GÜNGÖR (MÜ)
Muhammet Raşit DEDE(CÜ)
Murat ERCAN (SÜ)
Seher KORKMAZ (MÜ)
Uğurcan ŞİT (CÜ)

ELEKTRONİK ORTAMA HAZIRLAYAN

Murat ERCAN

KAPAK TASARIMI

Murat ERCAN

MİZAMPAJ & DÜZENLEME

Murat ERCAN