J.B. Pontalis, Herman Melville ve İmgenin Hegemonyası

Main Article Content

Furkan Kemer

Abstract

Bu çalışma, yokluğun yamacında varlığına kavuşan bir kavramı ele alıyor; imgeyi. Bütün bir felsefe ve edebiyat tarihine sinmiş, anılarda, resimlerde, uykuda, hatta mezar taşlarında olmayan şeylerin devamı olarak kendini göstermiş olan imge, ancak kültür tarihinin geniş bir analizi yapılarak zihinlerde temsil edilebilir. İşte amaç, burada imge ile çakışmaktadır; metin, imgenin imgesini sunma iddiasındadır ancak.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kemer, F. (2020). J.B. Pontalis, Herman Melville ve İmgenin Hegemonyası. Journal of English Language and Literature Club, 2(1), 34-38. Retrieved from https://dergi.ingilizedebiyati.net/cuidek/article/view/219
Section
Articles

References

Bal, M. (2008). Yargı Yetisi’nin Eleştirisi’nin Kant’ın Felsefesindeki Yeri. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/34/923/11509.pdf adresinden alındı
Bergson, H. (1986). Yaratıcı Tekâmül. (Ş. Tunç, Çev.) İstanbul: Milli Eğitim.
Kearney, R. (2012). Yabancılar, Tanrılar ve Canavarlar: Ötekiliği Yorumlamak. (B. Özkul, Çev.) İstanbul: Metis.
Melville, H. (2015). Moby Dick. (M. U. S. Eyuboğlu, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi.
Pontalis, J. (2014). O Kadınlar. (T. Parman, Çev.) İstanbul: Bağlam.
Sayın, Z. (2013). İmgenin Pornografisi. İstanbul: Metis.
Şiray, M. (18(II)/2019). Jacques Ranciére’in İmge Felsefesi: Estetik İmgenin Diyalektiği. Kaygı, 549-566. doi:10.2098