GOTİK MİMARİ’NİN EN BİLİNENİ “NOTRE-DAME KATEDRALİ”

Main Article Content

Derya Bubekoğlu

Abstract

Notre Dame Katedrali (Fransızca’da Cathédrale Notre Dame de Paris) hem Fransız gotik mimarisin de hem de dünya gotik mimarisinde önemli bir yer oluşturmaktadır. Bu katedral Paris’te bulunan Seine nehrinin ortasında Ile de la Cite isimli küçük bir adanın içinde yer alır. Bu muazzam mimariye sahip yapıyı çoğumuz Victor Hugo’nun önemli bir eseri olan Notre Dame’ın Kamburu eserinden biliriz. Aslında, bu eser de tür olarak gotik kurguyu yansıtmaktadır, bu yüzden Victor Hugo’nun güzel bir eşleşme yaptığını dile getirebilir ve katedralin tanınmasında fazlaca rol oynadığını söyleyebiliriz. Notre Dame Katedrali’nin mimarı Maurice De Sully  1163’te inşayı başlatır ve inşa tamı tamına iki yüzyıl sürer. Gotik mimari, ilkel mimari sorunlarını aşıp havadar, hoş ve daha ferah yapıların inşa edilmesini hedeflemiştir. Notre Dame Katedrali bu özellikleri fazlasıyla yerine getirmekte olan gotik mimarinin önemli bir yapı taşıdır. Benzer bir Roma mimari özelliği olarak yapı 3 farklı parçadan meydana gelir. Yapının en çok dikkat çeken şeyi bol detaylı, fazla ustalık işi içeren 10 metrelik kapılarıdır. Yapının toplam 3 kapısı vardır, 3’üde farklı anlamlar ve tasvirler taşır. Bu anlam ve tasvirler Azize Anne’yi,Kıyamet Günü’nü,Kutsal Bakire olarak bildiğimiz Meryem Ana’yı tasvir eder. Yani, katedralin Hristiyan dininde de oldukça önemli yer taşıdığını görebiliyoruz. Kapıların üzerlerinde ise İsrail’in 24 kralının heykelleri bulunmaktadır fakat Fransız Devrimi sırasında devrimciler bu heykellerin Fransız krallarının heykelleri olduğunu düşünmesiyle her birine ayrı ayrı hasar vermiştir daha sonradan bu heykeller Vilet De Luc tarafından tekrar yapılmıştır. Hatta Fransız Devrimi sırasında yapının adı “Aklın Tapınağı” olarak değiştirilmiş ve bir süre boyunca şarap mahzeni olarak kullanılmıştır. Napolyon’un Fransa imparatoru olması ile yapı tekrar bir ibadethaneye dönüştürülmüştür. Yapının dikkat çeken bir başka noktası ise her biri 70 metre olan ve eşsiz bir Paris manzarası sunan kuleleridir .Katedralde dikkat çeken başka unsur ise “Emmanuel” adlı 13 ton ağırlığındaki çanıdır.  Ayrıca yapının hazine kısmı oldukça değerli şeyler içermektedir; antik el yazmaları, kutsal emanetler, dini kıyafetler ve en önemlisi de Hz. İsa’nın Çarmıhı’ndan tahta bir parça, çivi ve dikenli telidir. Notre Dame Katedrali Orta Çağ’dan günümüze kalmış değeri eksilmeyen önemli bir mimari bir eserdir. Ayrıca her ayın ilk pazarı ücretsiz olan bu yapıyı bir Pazar ayini sırasında ziyaret etmeniz katedralin ruhunu ve Hristiyan dini açısından olan önemini daha iyi anlamınızı sağlayacaktır.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Bubekoğlu, D. (2019). GOTİK MİMARİ’NİN EN BİLİNENİ “NOTRE-DAME KATEDRALİ”. Journal of English Language and Literature Club, 1(1), 44-45. Retrieved from https://dergi.ingilizedebiyati.net/cuidek/article/view/23
Section
Articles