"Kurgu” Kavramına Modern Bir Bakış Sylvia Townsend Warner’ın “The Phoenix” Adlı Kısa Hikâyesinde Zaman Motifi ve Anka Kuşu Sembolü

Main Article Content

Damla Pehlivan

Abstract

Sylvia Townsend Warner'ın "The Phoenix" adlı kısa hikayesi, hem yazarın kişiliğini hem de dönemini yansıtması bakımından önemli bir eserdir. Bu kısa hikayede Warner, kurgu kavramına dair modernist sorgulamasını hikayenin merkezindeki Anka Kuşu sembolü etrafında şekillendirir. Bir motif olarak zaman, bir yandan kapsayıcı, bir yandan da belirsiz bir varlığı olan phoenix yoluyla sürekli hikayedeki varlığını hissettirir. Warner'ın bu unsuru kurgulayışı detaylı bir şekilde incelendiğinde ise gerek bu karmaşık motif ve sembol ağının gerekse hikayenin anlaşılmasında phoenix'in önemi görülebilmektedir. Phoenix,  Anka Kuşu mitini temel alarak hikayeye, hem bir İngiliz kimliği kazandırır hem de Warner'ın modernist üst söylemindeki toplumsal eleştirisinin zemini oluşturur. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Pehlivan, D. (2020). "Kurgu” Kavramına Modern Bir Bakış. Journal of English Language and Literature Club, 2(1), 47-52. Retrieved from https://dergi.ingilizedebiyati.net/cuidek/article/view/233
Section
Articles

References

Bluemel, K. (2009). Intermodernism: Literary culture in mid-twentieth-century Britain. Edinburgh, İskoçya: Edinburgh University.
Ewins, K. (2008). The question of socialist writing and Sylvia Townsend Warner in the thirties. Literature Compass, 5(3), 657–667. https://doi.org/10.1111/j.1741-4113.2008.00545.x
Faraci, D. (2000). Sources and cultural background: The example of the old English “Phoenix.” Rivista di cultura classica e medioevale, 42(2), 225-239. https://www.jstor.org/stable/23953827
Hill, J. S. (1984). The Phoenix. Religion & Literature, 16(2), 61-66. https://www.jstor.org/stable/40059246
James, D. (2005). Realism, late modernist abstraction, and Sylvia Townsend Warner’s fictions of impersonality. MODERNISM/modernity, 12(1), 111-131. https://muse.jhu.edu/article/178111
McDonald, M. F. (1960). Phoenix Redivivus. Phoenix, 14(4), 187-206. https://www.jstor.org/stable/1085860
Montefiore, J. (2009). Englands ancient and modern: Sylvia Townsend Warner, T. H. White and the fictions of medieval Englishness. İçinde K. Bluemel (Ed.), Intermodernism: Literary Culture in Mid-Twentieth-Century Britain (ss. 38-55). Edinburgh, İskoçya: Edinburgh University.
Niehoff, M. R. (1996). The Phoenix in Rabbinic literature. The Harvard Theological Review, 89(3), 245-265. https://doi.org/10.1017/S0017816000031886
Pollock, M. S. (2015). Animal companions in Sylvia Townsend Warner’s more-than-marxist world. Mosaic: A Journal for the Interdisciplinary Study of Literature, 48(1), 65-81. https://muse.jhu.edu/article/577833/summary
Powers, E. (2016). On situating Sylvia Townsend Warner: How (not) to become a ‘classic’ writer. The Yale Review, 104(4), 88-100. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/yrev.13142
Warner, S. T. (2008). The Phoenix (Der Phönix). İçinde Kristov Wachinger-Langewiesche (Ed.), 22 Short Stories: 22 kurze Kurzgeschichten (ss. 62-73). Munih, Almanya: Deutscher Taschenbuch.
Winick, M. (2015). Modernist feminist witchcraft: Margaret Murray’s fantastic Scholarship and Sylvia Townsend Warner’s realist fantasy. MODERNISM/modernity, 22(3), 565-592. https://muse.jhu.edu/article/591897