ATAERKİL YAZGIYA TEPKİ: APHRA BEN

Main Article Content

DİLAN ŞATIR

Abstract

Aphra Behn, 10 Temmuz 1640 yılında Canterbury, Birleşik Krallık’ta bilmediği bir dünyaya geldi. Yazar İngiltere'nin ilk profesyonel ve yirmi yıllık tek kadın yazarı olmuştur. İngiliz Edebiyat tarihinin ilk profesyonel kadın yazarı olduğundan Behn imajı, yüzyıllar içerisinde biyografi yazarları, eleştirmenler ve akademisyenler tarafından sorgulanmış, incelenmiş ve tekrar tekrar değerlendirilmiştir. Aphra Behn, 17. Yüzyıl’da İngiliz Edebiyatına kazandırmış olduğu eserlerle, bazı akımların ve felsefi konuların öncülüğünü yapan bir edebiyatçı olmuştur. Bu akımlar feminizm, iddia edildiği üzere ilk profesyonel kadın yazar olarak roman yazımında benimsediği realizm akımı, Oroonoko’da işlediği konu açısından primitivizm (ilkelcilik) ve soylu vahşi “noble savage” gibi konular olarak ifade edilebilir. Behn, günümüz kadın dünyasında farklı bakış açılarını yüzyıllar önce zihninde barındırmaktadır. Ötekileşen ve toplumda hak ettiği değeri göremeyen kadın; Aphre Behn’in yüzyıllar öncesi yaşadığı çelişkileri hala yaşamaya devam etmektedir.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ŞATIR, D. (2020). ATAERKİL YAZGIYA TEPKİ: APHRA BEN. Journal of English Language and Literature Club, 2(1), 53-56. Retrieved from https://dergi.ingilizedebiyati.net/cuidek/article/view/243
Section
Articles
Author Biography

DİLAN ŞATIR, Dumlupınar University(Kütahya) English Language & Literature

Dumlupınar University English Language & Literature / 3 (Kütahya) 

References

Akbay, Y.S. (2015). The Ordeal of Female Genius: Aphra Behn Across Centuries, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
Çak, Ş.E. (2010). “Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm Teorileri Bağlamında Türkiye’deki Reklam Filmleri ve Popüler Müzik Videoları”, Yedi, DEÜ GSF Dergisi, (4), ss.101-110.
Çakmak, B. (2013). “Batı’da Feminist Tiyatronun Oluşum Süreci”, Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, (9), ss.23-33.
Çiçek, A. (2016). Feminist Perspektiften Türkiye'de Kadın Kütüphanecilerin İmajı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.
Stodard, N.E. (2017). Aphra Behn on the Contemporary Stage: Behn's Feminist Legacy and Woman-Directed Revivals of The Rover, Doctor of Philosophy, University of South Florida.