POSTMODERNİTE: DİLDE SINIRIN SINIRSIZLIĞI

Main Article Content

Merve Demir

Abstract

Günümüzde “Postmodernizm nedir?” sorusuna tek bir cevap verebilmek pek mümkün değildir. Genellikle ‘Modernizm’ sonrası olarak tanımlanabilir ve tarihsel olarak 2. Dünya savaşından sonra belirmeye başlamış olsa da, aslen 20.yy’da kendisini göstermeye fırsat bulmuş bir akımdır. Aslında Postmoderniteyi  gelenekselliği reddeden, hakikat dediğimiz şeyin evrensel olmadığını kabul eden ve kesin çizgileri yok sayan bir yaklaşım olarak tanımlayabiliriz çünkü  postmodern düşünce dünya savaşlarının insanlar üzerinde bırakmış olduğu karmaşa halini; ironiler,  parodiler, kara mizah, aliterasyonlar ve kurgu içerisinde kurgular üzerinden gösterir. Bu bağlamda da “Metafiction” (üstkurgu) dediğimiz kavram ortaya çıkar. Normal diye bildiğimiz şeylerin aksine, Üstkurgu’da  alışılmamışlık söz konusudur. Ancak bu bizi salt karşı çıkış yanılgısına düşürmesin. Aslında her şeyin mümkün olabileceğini anlatmaya çalışan bir karmaşa halidir. Bu karmaşa ilk başlarda Skolastik düşüncede kilise otoritesinin yıkımından “Tanrı’nın Ölümü”ne  kadar varır. Hatta Roland Barthes’ın da değindiği ”Eseri yazar mı oluşturur yoksa okuyucu mu?” konusu da yine bir kesinlik olgusunu zedelemiş olur. Bir diğer taraftan hızla değişen dünya insanlardaki gerçeklik algısını değiştirdiği ve zedelediği için bu kaçınılmaz olarak tarih olgusunu da etkilemiştir. Anlatının içine birden fazla disiplinler girerken, tarih bilinci de bunun bir parçası olarak kullanılmıştır. Söz konusu edebi eserler, tarih kavramını tartışmaya açmanın yanında tarihe farklı açılardan da bakmışlar ve somut gerçeklere bir nevi atıfta bulunarak birden fazla öykü türetmeyi başarmışlardır.


...

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Demir, M. (2019). POSTMODERNİTE: DİLDE SINIRIN SINIRSIZLIĞI. Journal of English Language and Literature Club, 1(1), 121-124. Retrieved from https://dergi.ingilizedebiyati.net/cuidek/article/view/56
Section
Articles