MARGARET ATWOOD’UN ESERLERİNDE DİSTOPYA VE KADIN

Main Article Content

DİLAN ŞATIR

Abstract

Yoğun şekilde toplumsal yaşama göre tasarlanan ütopya ve distopyalar, hayal gücünün etkisiyle kurgulanmaktadır. Ütopyalar, bir düşün hayat bulmasını temsil ederken distopyalar, endişe içeren karamsarlıklar üzerine temellendirilmiştir. Cinsiyet eşitsizliği ve kadının toplumdaki konumu, toplumsal yaşamda öncelikli konular arasında yer almaktadır. Dolayısıyla kadının benliği ve statüsü, ütopik ve distopik eserlere çoğu zaman ilham kaynağı olmuştur. Ütopik eserlerde, genel itibariyle kadının toplum içindeki özlenen ve arzu edilen portresi çizilmektedir. Distopik eserlerde ise ironik bir şekilde ters ütopya üzerinden toplumdaki kadın algısı resmedilmektedir. Kaygı ve geleceğe duyulan güvensizlik, distopyaların çıkış noktasını oluştururken kadının kimliği, doğurganlığı ve misyonu feminist distopyalara konu edinmiştir. Margaret Atwood’un kaleme aldığı ‘Damızlık Kızın Öyküsü’ adlı eseri, feminist distopya açısından ele alınmış başlıca eserler arasında yer almaktadır. Kadının doğurganlığı ve çocuk doğurma misyonu üzerinden irdelenen eser, hiç kuşkusuz kadının birey olma çabasına ve özgür karar almasına yönelik güven vermeyen bir ortamın tezahürüdür. Çalışmada, kadının ütopik ve distopik eserlerdeki yeri üzerinde durularak ‘Damızlık Kızın Öyküsü’ üzerinden kadının toplum içindeki statüsü tartışılmıştır.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ŞATIR, D. (2019). MARGARET ATWOOD’UN ESERLERİNDE DİSTOPYA VE KADIN. Journal of English Language and Literature Club, 1(2), 34-35. Retrieved from https://dergi.ingilizedebiyati.net/cuidek/article/view/92
Section
Articles
Author Biography

DİLAN ŞATIR, Dumlupınar University(Kütahya) English Language & Literature

Dumlupınar University(Kütahya) English Language & Literature / 3

References

KAYNAKÇA
Aktarer, Seher (2014). Kurbanlıktan Kurtuluşa: Margaret Atwood’un Kadın Başkahramanlarına Feminist Bir Yaklaşım, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum
Atwood, Margaret (2013). Başka Dünyalar, (Çev: Selin Siral), İstanbul: Kolektif Kitap
Atwood, Margaret (2017). Damızlık Kızın Öyküsü, (Çev: Sevinç Altınçekiç ve Özcan Kabakçıoğlu), İstanbul: Doğan Kitap
Kumar, Krishan (2005). Ütopyacılık, (Çev: Ali Somel), Ankara: İmge Kitabevi
Müftüoğlu, M. Caner ve Özbay, Fatih (2015). “Gündelik Hayatta Totalitarizm: George Orwell’in 1984 Adlı Distopya Romanında İdeal Toplum Tasavvurları”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (44), ss.179-189.
Omay, Murad (2009). “Ütopya Üzerine Genel Bir İnceleme”, Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 18. Sayı, ss.1-14
Özyön, A. (2018). “Charlotte Perkins Gilman’ın ‘Kadınlar Ülkesi’ Adlı Romanının Radikal Feminist Bağlamda İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (60), ss.261-268.
Sümer, Sema Zafer (2017). “Sultana'nın Rüyası: Bangladeşli Bir Kadının Feminist Ütopyası”, SEFAD, (38), ss.407-418
Yarım, Emine (2017). Feminist Distopya Örnekleri Olarak Katharine Burdekin’in Swastika Geceleri ve Zoe Fairbairns’in Kadınlar Kulesi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum
Yücedağ, İbrahim (2011). “Ütopyalar ve Toplum Sınıflamaları İlişkisi Üzerine”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (1), ss.189-212.